?!DOCTYPE html> 天然x电视背景?装饰,装修,h,报h) - 建湖厉K鑫石材有限公?/title> <meta name="keywords" content="天然x电视背景? /> <meta name="description" content="Z详细介绍天然x电视背景墙品内?包括天然x电视背景墙的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有天然石材电视背景墙新闻以及最新的市场天然x电视背景墙h?咨询电话:18082160266" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/bootstrap.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/animate.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/hover.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/tk.css" /> <script src="/template/XYS0044/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/zoomify.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="page-body-wrap"> <section id="topbar"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="social pull-left topbar-left"> 建湖厉K鑫石材有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">整体x背景</a>?a href="/supply/">Ƨ式大理x电视背景?/a>?a href="/news/">CU石材背景电视墙</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="contact-info pull-right topbar-right"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33739/stat/"></script> </div> </div> </div> </section> <header id="header-sec" class="header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-lg-offset-0 col-md-offset-4 logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180621043246.png" alt="建湖厉K鑫石材有限公? /></a> </div> <a class="mmenu-btn noDis" href="#mmenu"><i class="fa fa-bars"></i></a> <nav class="col-lg-9 col-md-12 col-lg-pull-0 col-md-pull-1 mainmenu-container" id="navigation"> <ul class="mainmenu pull-right"> <li class="Lev1"> <a rel="nofollow" href="/" class="menu1 hvr-overline-from-left">|站首页 </a></li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/about/" class="menu1 hvr-overline-from-left">关于我们 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> <li class="Lev2"><a rel="nofollow" href="/about/" class="menu2">公司概况</a> </li> <li class="Lev2"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="menu2">视频中心</a> </li> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown current"> <a rel="nofollow" href="/supply/" class="menu1 hvr-overline-from-left">产品pd <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/dcbjq/" class="menu2">x背景?/a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/bjqdc/" class="menu2">背景墙石?/a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/ydcbjq/" class="menu2">玉石材背景墙</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/dsdcbjq/" class="menu2">电视x背景</a> </li> <li class="Lev2"> <a rel="nofollow" href="/dcdsbjq/" class="menu2">x电视背景</a> </li> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="menu1 hvr-overline-from-left">视频中心 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/news/" class="menu1 hvr-overline-from-left">新闻资讯 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> <li class="Lev1 dropdown "> <a rel="nofollow" href="/contact/" class="menu1 hvr-overline-from-left">联系我们 <i class="fa fa-caret-down"></i></a> <ul class="submenu dr-menu2"> </ul> </li> </ul> </nav> </div> </div> </header> <section id="page-title"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="title"> <h3>产品详情</h3> </div> <div class="page-breadcumb"> <i class="fa fa-map-marker"></i>  <span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dsdcbjq/">电视x背景?/a> > <a href="/supply/33.html">天然x电视背景?/a></span> </div> </div> </div> </div> </section> <div class="page-container" id="innerpage-wrap"> <div class="container"> <div class="row"> <aside class="sidebar col-md-3 inner-right" role="complementary"> <section class="widget side-news"> <h3 class="title">产品中心</h3> <div class="tabbed custom-tabbed"> <div class="block current"> <ul class="widget-list"> <li> <a href="/dcbjq/" target="_blank">x背景?/a> </li> <li> <a href="/bjqdc/" target="_blank">背景墙石?/a> </li> <li> <a href="/ydcbjq/" target="_blank">玉石材背景墙</a> </li> <li> <a href="/dsdcbjq/" target="_blank">电视x背景</a> </li> <li> <a href="/dcdsbjq/" target="_blank">x电视背景</a> </li> </ul> </div> </div> </section> </aside> <div class="main col-md-9 inner-left" role="main"> <div class="blog-post blog-post-wrap"> <h1 class="text-center bp-title">天然x电视背景?/h1> <small class="text-center bp-desc"><span><i class="fa fa-tag"></i>  <a href="">来源Q?a href='http://www.jzmtb.top/supply/33.html'>http://www.jzmtb.top/supply/33.html</a></a></span>   <span><i class="fa fa-calendar"></i>  旉:2018/6/21 0:00:00</span></small> <div class="com-cnt page-content bp-content examples"> <div class="row"> <div class="example"> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33739/201806211201004813373923391.jpg" alt="" /><span style="line-height:1.5;"></span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">天然<a href="http://www.jzmtb.top/dcdsbjq/" target="_blank">x电视背景?/a></span><span style="font-size:16px;"></span><br /> </span> </p> <blockquote style="text-indent:2em;"> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;"><a href="http://www.jzmtb.top/supply/51.html" target="_blank">天然x电视背景?/a> </span></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">采用打磨抛光片和打磨填充剂,使之与石材成Z个水q面Q增加石材整体感Qƈ解决~隙间高低位问题Q防止缝隙再ơ返黑。用花岗岩L机配合专用剪口研片对剪口位q行_ֿ打磨Q其与x成ؓ一个^面整体?/span></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">研磨抛光Q用专用的花岗岩抛光机Q从50-3000Lx水磨片由_到l对xq行研磨Q致使地面光亮^整如新?/span></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">l晶处理Q采用石材结晶粉和结晶药剂配合晶面打机抛光Q在打磨重压下让x和结晶粉在高温作用下发生物理和化学综合反应,形成一层致密、坚的l晶保护层。结晶后能增彩和光亮度,q能辑ֈ防滑、防水、防油等功效?/span></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">l上q工艺处理后Q缝隙将会有很好的亮度,和石材颜色很接近Q整体感很强Q而且Q因Z矌的耐污、耐水、抗氧化性,不会再生黑~?/span></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;">主营Q天然石材电?a href="http://www.jzmtb.top/supply/108.html" target="_blank">背景?/a>、天然石材电视背景墙报h、天然石材电视背景墙h、天然石材电视背景墙安装、天然石材电视背景墙生?/span></span> </p> </blockquote> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="line-height:1.5;"><span style="font-size:16px;"> <div> <br /> </div> <br /> </span></span> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $('.example img').zoomify(); </script> <div>相关标签:<a href='/key.aspx?k=%b5%e7%ca%d3%ca%af%b2%c4%b1%b3%be%b0%c7%bd'>电视x背景?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cc%ec%c8%bb%ca%af%b2%c4%b5%e7%ca%d3%b1%b3%be%b0%c7%bd%bc%db%b8%f1'>天然x电视背景墙h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cc%ec%c8%bb%ca%af%b2%c4%b5%e7%ca%d3%b1%b3%be%b0%c7%bd'>天然x电视背景?/a>,</div> <div>上一个?<a href="/supply/34.html">天然石电视背景墙</a></div> <div>下一个?<a href="/supply/32.html">x装饰电视背景</a></div> <h3 class="title jianju">相关新闻</h3> <div class="col-lg-6 xgxw"> <a rel="nofollow" href="/news/16.html">客厅电视x背景墙品的特点</a><span>2018-07-27</span> </div> <div class="clear"></div> <h3 class="title jianju">相关产品</h3> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/132.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33739/201810251031277333373996590.jpg?path=www.jzmtb.top/uploads/cp/201810251031277333373996590.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/132.html">电视背景大理?/a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/97.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33739/201811271535128593373925559.jpg?path=www.jzmtb.top/uploads/cp/201811271535128593373925559.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/97.html">黑白灰石材电视背景墙</a></div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-12"> <div><a rel="nofollow" href="/supply/96.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33739/201811271536287963373931543.jpg?path=www.jzmtb.top/uploads/cp/201811271536287963373931543.jpg"></a></div> <div class="xg_name"><a rel="nofollow" href="/supply/96.html">客厅大理石电视背景墙</a></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script data-cfasync="false" src="/template/XYS0044/js/email-decode.min.js"></script><script language="JavaScript" src="/template/XYS0044/js/index.js"></script> </div> </div> </div> </div> <div class="for-bottom-padding"></div> <footer id="footer-sec" class="footer"> <div class="container"> <div class="row hidden-sm hidden-xs"> <div class="col-lg-12 col-md-12"> <div class="request-for-qoute-wrap"> <a href="/contact/" class="request-for-qoute wow slideInDown hvr-bounce-to-right">x背景墙—家居装修设?/a> </div> <nav class="footer-menu"> <button class="footer-nav-toggler hvr-bounce-to-right">Footer Menu <i class="fa fa-bars"></i></button> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品pd</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 hidden-sm hidden-xs widget foot-about"> <h3 class="dark-title"><a rel="nofollow" href="/about/">公司?/a> </h3> <div class="f-about"> <p> 建湖厉K鑫石材有限公司地址位于:盐城 市徏湖县建阳镇马厂村Q于2002q成立大理石加工厂?012q?5?5日在建湖县市场监督管理局注册成立公司Q注册资本ؓ100万元Q在公司发展壮大的这些年里,我们始终为客h供好的品和技术支持? 公司讑֤齐全。主要?x背景墙、玉矌景墙……。主要承?商住房石材装饰、别墅室内外x装饰工程、道路石材工E、以及石材幕墙工E。我公司属于盐城x...</p> </div> <a href="/about/" class="read-more">查看更多 <i class="fa fa-angle-double-right"></i></a> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> </h3> <ul class="popular-post"> <li> <a href="/news/197.html"> <h5 title="x背景电视墙装修注意事?"><i class="fa fa-angle-right"></i>  x背景电视墙装修注意事?</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-08-20</p> </li> <li> <a href="/news/196.html"> <h5 title="天然x背景电视墙好吗?好在哪里呢?"><i class="fa fa-angle-right"></i>  天然x背景电视墙好吗?好在哪里呢?</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-08-13</p> </li> <li> <a href="/news/195.html"> <h5 title="大理石电视背景墙好不好,好又好在哪里呢?"><i class="fa fa-angle-right"></i>  大理石电视背景墙好不好,好又好在哪里呢?</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-08-06</p> </li> <li> <a href="/news/194.html"> <h5 title="整体x背景墙行业市场的发展前景怎么P"><i class="fa fa-angle-right"></i>  整体x背景墙行业市场的发展前景怎么P</h5> </a> <p class="date"><i class="fa fa-calendar"></i>  2019-08-02</p> </li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-contact hidden-sm hidden-xs"> <h3 class="dark-title"><a href="/contact/" rel="nofollow">联系信息</a></h3> <ul class="contact-info"> <li> <i class="fa fa-map-marker"></i> 公司地址Q江苏省盐城市徏湖县建阳镇马厂村 </li> <li> <i class="fa fa-phone"></i> 电话Q?8082160266</li> <li> <i class="fa fa-envelope-o"></i> 传真Q?515-80663938 </li> <li> <i class="fa fa-globe"></i> 邮箱Q?a href="mailto:1784853433@qq.com">1784853433@qq.com</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 widget foot-qrcode hidden-sm hidden-xs"> <h3>扫描二维?/h3> <div class="f-qrcode"> <img src="/template/XYS0044/picture/qrcode_5.png" /> </div> </div> </div> </div> </footer> <section id="bottom-bar"> <div class="container hidden-xs"> <div class="row"> <div class="copyright pull-left" style="width:100%;text-align:center;color: #7e959e"> <p> Copyright © 建湖厉K鑫石材有限公?版权所?</p> <div class="lm">x背景电视墙哪家好Q大理石材电视背景墙厂家怎么P金鑫公司专业定制安装大理x电视背景墙、整体石材背景墙、天然石材背景电视墙、大理石整体x背景{,Ƣ迎来电咨询Q?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273999682'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273999682%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-04-28/" rel="nofollow"></script> <a target="_blank" rel="nofollow"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <div>Copyright© www.jzmtb.top(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> <a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/template/XYS0044/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">苏公|安?32092502000119?/p></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <script data-cfasync="false" src="/template/XYS0044/js/email-decode.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/wow.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/owl.carousel.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/jquery.themepunch.tools.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/jquery.themepunch.revolution.min.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/jquery.fancybox.pack.js"></script> <script src="/template/XYS0044/js/custom.js"></script> <nav id="mmenu" class="noDis"> <div class="mmDiv"> <div class="MMhead"> <a href="#mm-0" class="closemenu noblock">X</a> </div> <ul> <li class="m-Lev1 m-nav_0"><a href="/">|站首页</a></li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/about/" class="m-menu1">关于我们</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/about/" class="m-menu2">公司概况</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/about/about2.html" class="m-menu2">视频中心</a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/supply/" class="m-menu1">产品pd</a> <ul class="m-submenu"> <li class="Lev2"> <a href="/dcbjq/" class="m-menu2">x背景?/a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/bjqdc/" class="m-menu2">背景墙石?/a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/ydcbjq/" class="m-menu2">玉石材背景墙</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/dsdcbjq/" class="m-menu2">电视x背景</a> </li> <li class="Lev2"> <a href="/dcdsbjq/" class="m-menu2">x电视背景</a> </li> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/news/" class="m-menu1">新闻资讯</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> <li class="m-Lev1 m-nav_43"> <a href="/contact/" class="m-menu1">联系我们</a> <ul class="m-submenu"> </ul> </li> </ul> </div> </nav> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/template/XYS0044/css/jquery.mmenu.all.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0044/js/jquery.mmenu.all.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { var mmenu=$('nav#mmenu').mmenu({ slidingSubmenus: true, classes : 'mm-white', //mm-fullscreen mm-light extensions : [ "theme-white" ], offCanvas : { position: "right", //left, top, right, bottom zposition: "front" //back, front,next //modal : true }, searchfield : false, counters : false, //navbars : { //content : [ "prev", "title", "next" ] //}, navbar : { title : "|站D" }, header : { add : true, update : true, title : "|站D" } }); $(".closemenu").click(function() { var mmenuAPI = $("#mmenu").data( "mmenu" ); mmenuAPI.close(); }); }); </script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:13851330488"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="http://444" target="_blank">˱</a>| <a href="http://444" target="_blank">ʡ</a>| <a href="http://444" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ӽ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ͺ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ʡ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ζ</a>| <a href="http://444" target="_blank">α</a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">׿</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">Ӫ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ٳ</a>| <a href="http://444" target="_blank">»Ȱ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://444" target="_blank">˳</a>| <a href="http://444" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://444" target="_blank">բ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank">ڽ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ո</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ʱ</a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>